2017– სამხრეთ-დასავლეთის დივიზიონი

4:45 PM

Orlando Magic
ფოთი / Miami Heat
ზაზა2

11:00 AM

Miami Heat
ზაზა2 / Atlanta Hawks
ბათუმი

1:00 PM

Miami Heat
ზაზა2 / Washigton Wizards
ოზურგეთი

4:45 PM

Orlando Magic
ფოთი / Charlotte Hornets
დინამო

5:45 PM

Atlanta Hawks
ახმეტა / Washigton Wizards
ოზურგეთი

1:00 PM

Charlotte Hornets
დინამო / Atlanta Hawks
ბათუმი

4:00 PM

Charlotte Hornets
დინამო / Washigton Wizards
ოზურგეთი

5:10 PM

Atlanta Hawks
ბათუმი / Orlando Magic
ფოთი

4:45 PM

Washigton Wizards
ოზურგეთი / Orlando Magic
ფოთი

2:20 PM

Charlotte Hornets
დინამო / Atlanta Hawks
ბათუმი

3:30 PM

Miami Heat
ზაზა2 / Washigton Wizards
ოზურგეთი

6:10 PM

Atlanta Hawks
ბათუმი / Orlando Magic
ფოთი

7:20 PM

Washigton Wizards
ოზურგეთი / Charlotte Hornets
დინამო

12:40 PM

Orlando Magic
ფოთი / Charlotte Hornets
დინამო

1:50 PM

Miami Heat
ზაზა2 / Atlanta Hawks
ბათუმი

4:45 PM

Orlando Magic
ფოთი / Miami Heat
ზაზა2

6:00 PM

Atlanta Hawks
ბათუმი / Washigton Wizards
ოზურგეთი

4:45 PM

Washigton Wizards
ოზურგეთი / Orlando Magic
ფოთი