სატურნირო ცხრილები 2017

2017 – ატლანტიკის დივიზიონი

პოზგუნდიქულებიმოგების %სახლშისტუმრად
10000.0000-00-0
10000.0000-00-0
10000.0000-00-0
10000.0000-00-0
10000.0000-00-0

2017 – პასიფიკის დივიზიონი

პოზგუნდიქულებიმოგების %სახლშისტუმრად
10000.0000-00-0
10000.0000-00-0
10000.0000-00-0
10000.0000-00-0
10000.0000-00-0

2017 – სამხრეთ-აღმოსავლეთის დივიზიონი

პოზგუნდიქულებიმოგების %სახლშისტუმრად
10000.0000-00-0
10000.0000-00-0
10000.0000-00-0
10000.0000-00-0
10000.0000-00-0

2017 – სამხრეთ-დასავლეთის დივიზიონი

პოზგუნდიქულებიმოგების %სახლშისტუმრად
10000.0000-00-0
10000.0000-00-0
10000.0000-00-0
10000.0000-00-0
10000.0000-00-0

2017 – ჩრდილო-დასავლეთის დივიზიონი

პოზგუნდიქულებიმოგების %სახლშისტუმრად
10000.0000-00-0
10000.0000-00-0
10000.0000-00-0
1Portland Trail Blazers
ხაშური
0000.0000-00-0
10000.0000-00-0

2017 – ცენტრალური დივიზიონი

პოზგუნდიქულებიმოგების %სახლშისტუმრად
10000.0000-00-0
10000.0000-00-0
10000.0000-00-0
10000.0000-00-0
10000.0000-00-0